Vi i Ways of Knowing brenner for å vekke faglig interesse og skape engasjement. Samtidig ønsker vi å bidra til at nettopp du når dine mål. Det klarer vi ganske enkelt ved å tilby skreddersydd undervisning tilpasset dine behov og din timeplan.

Privatlærerne våre er håndplukket ut ifra sine sosiale og pedagogiske ferdigheter. Samtidig stiller vi selvfølgelig også krav til faglig styrke i form av toppkarakterer. Våre lærere består i hovedsak av studenter, men flere av våre privatlærere har i tillegg erfaring fra ulike bransjer i arbeidslivet.

Dette gjør at vi for deg alltid kan håndplukke den av våre dyktige lærere som «matcher» deg best, faglig så vel som på det personlige plan.

Vårt team står klare til å hjelpe deg med å nå dine mål. Ta kontakt i dag for å avtale en uforpliktende samtale om hva vi kan oppnå sammen!

Ways of Knowing tilbyr privatundervisning for elever i ungdomsskolen og videregående skole, privatister og studenter ved høgskoler og universiteter.

Vi kan hjelpe deg som ønsker:

 • Forbedring av karakter, eller sikre en god karakter i ett eller flere fag
 • Generell leksehjelp
 • Dypere faglig forståelse
 • Bistand i forbindelse med eksamensforberedelser
 • Jobbing med studieteknikk for å bli mer effektiv
 • Hjelp til konkrete faglige problemstillinger
 • Gjennomlesing og vurdering av språk og faglig innhold i stiler og oppgaver
 • Språkvask og korrekturtjenester

Målet med kartleggingstimen er å avklare faglig nivå, mål, behov og motivasjon slik at privatlærer kan tilrettelegge undervisningen for best mulig læringsutbytte.

Kartleggingstimen består normalt av et 20 minutters møte før undervisningen starter, men den kan også gjennomføres online eller på telefon. For fysisk oppmøte vil det kunne tilkomme reisetillegg. Se eget spørsmål og svar om reisetillegg.

Kartleggingstime inneholder aldri undervisning og tilbys ved bestilling av 20 eller flere undervisningstimer.

Online-undervisning er godt egnet for de fleste fag. Med lyd, video og skjermdeling sikrer vi aktiv deltakelse og god dialog mellom elev og lærer. Lang reisevei vil i noen tilfeller kunne utløse et betydelig reisetillegg, og online-undervisning vil i disse tilfellene være et spesielt fordelaktig alternativ.

Noen er likevel mer komfortable med tradisjonell undervisning med personlig oppmøte. Er du usikker på hvilken undervisningsform som passer best for deg, anbefaler vi at du kontakter oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi anbefaler Google Hangouts for å gjennomføre online-undervisning med video. For å komme i gang med dette, trenger du en Google-konto og ett av følgende alternativer:

Om du og privatlærer ønsker å gjennomføre undervisningen på annet vis, er det selvsagt opp til dere.

Still også gjerne med lærelyst og godt humør, så ordner vi resten!

Nødvendig omfang og hyppighet på undervisningen varierer mye fra person til person, og avhenger blant annet av faglig ambisjonsnivå og utvikling underveis.

Vårt mål er ikke å selge flest mulig timer til høyest mulig pris. Som del av vår undervisning motiverer vi derfor til egeninnsats og gir tips til god studieteknikk underveis. På denne måten blir eleven mest mulig selvstendig, samtidig som gode studievaner kan utvikles sammen med faglige resultater.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale, der vi i fellesskap kartlegger dine behov og finner et fornuftig utgangspunkt for undervisningsomfang.

Flere hoder tenker bedre enn ett, og dette gjør at vi ofte kan dra nytte av hverandre i undervisningen.

Alle tilegner seg kunnskap på ulike måter, og for mange vil diskusjon i grupper øke læringsutbyttet, blant annet fordi elevene selv kan forklare fagstoff til hverandre. Med støtte fra en av våre privatlærere sikrer vi en effektiv gruppeundervisning, samtidig som hensynet til læringsstilen til hver enkelt elev blir ivaretatt.

For mange vil det dessuten føles tryggere med en venn eller venninne tilstede. Har du klassekamerater eller venninner som også kunne tenke seg å bli med på dine undervisningsøkter? Ta dem med da vel! Se våre fordelaktige priser her.

Optimalt utbytte av gruppeundervisningen får vi når elevene er omtrent på samme nivå i faget. For å sikre god oppfølging av den enkelte, anbefaler vi ikke grupper på mer enn fire elever.

Trives du med å jobbe i grupper, men kjenner ingen som tar samme fag? Vi i Ways of Knowing er alltid behjelpelige med å søke andre som ønsker undervisning i samme fag, dersom dette er ønskelig. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om gruppeundervisning!

Vi mener at toppkarakterer alene ikke sikrer god kunnskapsformidling. Derimot er vår påstand at kombinasjonen av faglig styrke og formidlingsevne er nøkkelen til å forstå andres læringsstil, og derfra kunne skreddersy undervisningen til den enkeltes ønsker og behov.

Vi håndplukker våre privatlærere ut ifra deres sosiale og pedagogiske ferdigheter. Samtidig stiller vi selvfølgelig også høye krav til faglig styrke i form av toppkarakterer. Våre lærere består i hovedsak av studenter, men flere av våre privatlærere har i tillegg erfaring fra ulike bransjer i arbeidslivet.

Reisetillegg beregnes med utgangspunkt i privatlærers reisetid med kollektivtransport fra eget bosted til møtested for undervisningen (dør til dør). Reisetillegg beregnes på følgende måte:

 • 0 - 20 minutter reisevei hver vei: Gratis.
 • Mer enn 20 minutter reisevei hver vei: Kunden betaler for reisetid ut over 20 minutter hver vei, avrundet opp til nærmeste halvtime for hver undervisningsøkt. Timepris for reisetid er den samme som for undervisningspakken kunden har kjøpt.

Reisetid blir trukket fra gjenstående saldo på valgt timepakke, på lik linje med avholdt undervisning.

Eksempel 1:

 • 10 undervisningsøkter
 • 30 minutters reisetid hver vei

Eksempel 1 utløser reisetillegg for 10 minutter reise hver vei, dvs. totalt 20 minutter per undervisningsøkt. Kunden betaler da reisetillegg for 1/2 time for hver økt, dvs. 5 timer totalt, med timepris tilsvarende valgt undervisningspakke.

Eksempel 2:

 • 20 undervisningsøkter
 • 40 minutters reisetid hver vei

Eksempel 2 utløser reisetillegg for 20 minutter reise hver vei, dvs. totalt 40 minutter per undervisningsøkt. Kunden betaler da reisetillegg for 1 time for hver økt, dvs. 20 timer totalt, med timepris tilsvarende valgt undervisningspakke.