Privatundervisning for videregående skole

Et typisk undervisningsløp hos Ways of Knowing starter med en gjennomgang av elevens faglige nivå og mål for undervisningen. Deretter blir privatlærer og elev i fellesskap enige om en plan for disponering av tiden de har til rådighet. Planen tar utgangspunkt i elevens forkunnskaper, læreplanmål for faget og eventuelle andre føringer som undervisningen må ta hensyn til. Eleven tas aktivt med i planleggingen, slik at han eller hun får eierskap til hele prosessen.

Underveis i undervisningsløpet vil privatlærer og elev følge sin plan og møtes jevnlig for å gjennomgå ulike deler av pensum. I et ideelt undervisningsløp følger undervisningen den faglige progresjonen på skolen, slik at eleven kontinuerlig kan jobbe med de utfordrende delene av pensum som læreren gjennomgår. Mellom hver undervisningsøkt gis eleven normalt oppgaver skal løses til neste gang. For å øke læringsgleden og -utbyttet, forsøker vi alltid å knytte pensum opp mot elevens interesser.

Ways of Knowing tilbyr undervisning i de aller fleste fag på videregående skole. Nedenfor finner du et utvalg av våre fag, og fortvil ikke dersom du ikke finner ditt fag i listen. Kontakt oss, så forsøker vi å finne en god løsning for deg.

Vårt fagtilbud


Norsk

"Et rikere og skjønnere, mere klangfullt og malende, et mere lunefullt og lykkelig instrument for menneskelig ånd og følelse, finnes ikke."


Matematikk

"Når til og med jeg til slutt fikset matematikken, er det håp for alle."


Engelsk

"With hard work, learning English, and getting involved, there is no limit on what you can achieve."


Naturvitenskap

"I would like to die on Mars. Just not on impact."


Historie, religion og samfunn

"Historien lærer oss at mennesker og nasjoner først opptrer fornuftig når alle andre muligheter er uttømt."


Fremmedspråk

"De som ikke vet noe om andre språk vet ingenting om deres eget."


Økonomi

"Sparing er slett ikke dumt. Spesielt ikke når foreldene har gjort det for en."


Andre emner

"You miss 100% of the shots you don’t take."